17.1.22

FICCIÓ CRIMINAL A BARCELONA 1950-1963, DE RAMON ESPELT (LAERTES)

 


Ramon Espelt. Ficció criminal a Barcelona 1950-1963. Barcelona: Laertes, 1998. (Kaplan). ISBN: 84-7584-358-1

Ficció criminal a Barcelona. 1950-1963 té com a columna vertebral l'estudi d'un conjunt de pel·lícules que, seguint el camí obert per Brigada criminal i Apartado de Correos 1001, es van produir a Barcelona durant la dècada dels cinquanta i principis dels seixanta dins del gènere popularment conegut com a policíac. El comentari cronològic segons la data d'estrena a Barcelona de les seixanta-cinc pel·lícules considerades permet analitzar contextualment el sorgiment, l'evolució i el final del cicle genèric més important de la cinematografia catalana.

Tanmateix, l'aspecte cinematogràfic és només una part del llibre. El context dels films no es limita als condicionants sociopolítics o industrials; el gènere criminal es manifesta també en altres mitjans com ara la novel·la (llibres i col·leccions periòdiques, la ràdio i finalment la televisió). Els diferents mitjans, així com la interelació entre ells, es tracten en capítols específics que aporten dades rellevants sobre aspectes de la cultura popular poc estudiats fins ara. A part de l'excel·lència individual d'algunes de les obres analitzades, el conjunt d'elles reflecteix les difícils condicions en què es movia l'activitat cultural en plena dictadura franquista, sota la qual les publicacions o estrenes teatrals en català tenien una dificultat afegida. Aquest rerefons històric es fa notar contínuament en el text.

gener 2022