21.12.23

MARCADO PARA MATAR (1967) DE SEIJUN SUZUKI

 


Direcció: Seijun Suzuki
Guió: Hachiro Guryu, Takeo Kimura, Chusei Sone, Atsushi Yamatoya
Música: Naozumi Yamamoto
Fotografia: Kazue Nagatsuka 
Repartiment: Jô Shishido, Mariko Ogawa, Koji Nambara, Anne Mari, Hiroshi Minami, Iwae Irai, Isao Tamagawa, Atsushi Yamatoya, Takashi Nomura, Tokuhei Miyahara, Yû Izumi
Productora: Nikkatsu
Any: 1967

desembre 2023